Cool2BFit

Cool 2B Fit

Een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht

Een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 4-8 jaar en 8-13 jaar samen met hun ouders / verzorgers. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, kinderpsycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder.

Het programma heeft vier pijlers:

  • betrokkenheid van ouders
  • beweging/ sport
  • voeding en voedingsgewoonten
  • gedragsverandering

Het programma

Er zijn 2 programma’s, één voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar en één voor de leeftijdsgroep 8-13 jaar. Beide programma’s duren in totaal anderhalf jaar en bestaan uit drie verschillende fasen.

Fase 1; De intensieve fase (zes maanden).

In deze fase wordt door de leeftijdsgroep 8-13 jaar in de eerste drie maanden tweemaal per week en de volgende drie maanden eenmaal per week gesport. Uw kind krijgt een leuk en zeer afwisselend sportprogramma aangeboden, zowel in het zwembad als in de sportzaal. Tevens zijn er zeven ouder- en kinderbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en gerichte adviezen gegeven worden. Ook vindt individuele begeleiding door kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog plaats door middel van evaluatiebijeenkomsten.

In de leeftijdsgroep 4-8 jaar sport uw kind 24 weken lang 1 uur per week. Uw kind krijgt de laatste 15 minuten van elke les op een speelse manier informatie over een gezonde leefstijl betreffende voeding, beweging en gedrag. U als ouder krijgt 1x per 2 weken, tijdens het sporten van de kinderen 45 minuten informatie over een gezonde leefstijl betreffende voeding, beweging en gedrag.
Ouders hebben de eerste 2 keer achter elkaar een ouderbijeenkomst, daarna om de week. In totaal zijn er 13 ouderbijeenkomsten

Fase 2; De sportfase (zes maanden)

Tijdens deze fase komen de kinderen wekelijks bijeen bij een lokale sportaanbieder om gezamenlijk te sporten.

Fase 3; De follow-up fase met coach online.

Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. Deze duurt een jaar.  In deze derde fase wordt uw kind samen met u als ouder een jaar lang, via het coach-online project, begeleid om de veranderde leefstijl op langere termijn vol te houden. Tevens komt uw kind vier keer terug bij de Cool 2B Fit medewerkers om te meten, te wegen en eventuele vragen te bespreken.

Team

Het programma wordt begeleid door een team van deskundigen, te weten kinderfysiotherapeut Sandra Wezenberg, kinder- en jeugd psycholoog Martine Spijker, diëtist Mieke Smit en sportinstructeur Erik Olde Hampsink.

Locaties

De individuele afspraken vinden plaats in Gezondheidscentrum Kompas (intake, evaluaties), de sportlessen vinden deels plaats in het Twentebad en deels in een sportzaal. Alle groepsbijeenkomsten vinden plaats in een vergaderruimte van het Twentebad.

Aanmelden:

Aanmelden kan via de website van Cool2BFit: https://www.cool2bfit.nl/aanmelden. Ook kunt u mailen naar info@fysiotherapiekompas.nl of bellen naar 074 – 250 41 34.

Kosten

Cool 2B Fit is een gesubsidieerd programma vanuit de gemeente Hengelo en wordt daarnaast voor een deel vergoed door de zorgverzekeraars. Bovendien wordt een maandelijkse eigen bijdrage van ouders gevraagd. Voor 2017 is de subsidie nog niet rond, dit betekent dat aanmeldingen onder voorbehoud van het verkrijgen van deze subsidie zijn.

Meer informatie?

Kijk ook op www.cool2BFit.nl