Gezondheidscentrum Kompas doet mee aan de Samenloop voor Hoop!
In de gezondheidszorg, maar ook privé, worden we vaak geconfronteerd met patiënten met kanker en hun familieleden. De behandelingen, de onzekerheid, de impact op het dagelijkse leven, het verdriet, de pijn, enzovoort. De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt op de behandelmogelijkheden, de overleving, het onder controle krijgen van de bijwerkingen van medicatie. Mede dankzij onderzoekers. Hiervoor is veel geld en aandacht nodig. Daarom lopen wij graag 24 uur met ons Gezondheidscentrum Kompas. Een Gezondheidscentrum met veel verschillende 1e en 2e lijns disciplines, die intensief samenwerken.
Wil je ons sponsoren? Graag! Dat kan via de link hieronder!
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/gezondheidscentrumkompas